Caroline Westerhout

Westerhout, Caroline

Homeless

 2.400,00

Westerhout, Caroline

Tales

 2.000,00
 2.800,00

Caroline Westerhout heeft een sterke eigen stijl ontwikkeld  waarmee zij bovenal emoties schildert. Haar eigen gezicht is hierbij veelal het uitgangspunt maar van portretteren is geen sprake. Caroline gaat bij haarzelf te rade om emoties te analyseren. Het is alsof zij liefde, humor, drama, spot, afgunst en droefheid bestudeert door hen concrete vormen te geven. Haar schilderijen maken de toeschouwers deelgenoot hoe Caroline gevoelens ervaart en zichtbaar maakt. Hiermee stuurt Caroline Westerhout de beschouwer met haar duidelijke beeldtaal om emoties te ervaren zoals zij dat zelf doet. Zij maakt de kijker daardoor dan ook bewust van het feit dat de mens de ander interpreteert. 

Zij treedt hiermee in de voetstappen van onder andere de bekende fotografe Cindy Sherman die haarzelf in verscheidene gedaantes fotografeerde. Sherman liet ons nadenken hoe vooringenomen de mens kijkt en waarbij de representatie een werkelijkheid creëert.
Caroline Westerhouts fascinatie en tijdloze thematiek, gecombineerd met haar technische durf, geven haar werk een tijdloze actualiteit. De werken getuigen van een diepgang en een schildertechnische rijkdom die haar werken fascinerend maken.