Hélène Legrand

Hélène Legrand

A pic à la Hague

Hélène Legrand

Bourrasque et flots

Hélène Legrand

Cormorans branche sèche

 Legrand wil de unieke en waardevolle zaken een schuilplek bieden, een ark, een continuiteit,een voortbestaan,  net als aan de schilderkunst zelf.  Zoveel om ons heen vergaat, verdwijnt en wordt vervangen. Dat betekent echter wel dat de werelden die ze op de oude wijze met ei-tempera schildert een dubbel karakter vertonen.

De werken hebben enerzijds iets  archetypisch en bewaren iets dat aan alles voorafgaat, zelfs aan de mens. Anderzijds worden ze juist door haar welbewuste beslissing  ze te redden deel van haar en ons heden.

We hebben  hier niet te maken met een kunstenares die de probleemloze schoonheid van een paradijselijke toestand aan ons presenteert. Haar werken breken pas door naar de warmte van het heden via de omweg van de reflectie, soms de zelfreflectie.

Titels als „ vue d,une vue” , „ gezicht op een gezicht” wijzen op die bocht in het waarnemen en waarnemen is immers altijd denken en voelen tegelijk, dat wil zeggen problematisch in zich gespleten.

Hélèn’s  werken laten een „parcours” zien,  net als die van haar eigen artistieke loopbaan.  Dat parcours volgen gaat niet zonder kleerscheuren.  Dat drukken Legrands schilderijen met hun duiven, puin en soms gedeeltelijk afgekapte en afgeknotte bomen ook  duidelijk uit. Haar schilderijen tonen een ambivalente werkelijkheid, soms hard,  soms raadselachtig, soms buiten de stroom van de tijd, soms erin, soms mooi. Daardoor is die echter alleen maar des te interessanter.