Gilles Capton

Capton, Gilles

Vache Limousine

 5.300,00

Capton, Gilles

Sortie de toril

 4.650,00

Capton, Gilles

Dejeuner sur l herbe

 5.300,00

Capton, Gilles

Le coq

 2.900,00

Capton, Gilles

RINGRIJDEN Au Galop!

 6.200,00

Capton, Gilles

RINGRIJDEN au paddock

 2.900,00

Schilderijen van de hand van Gilles Capton zijn krachtig. Dit geldt voor de techniek waarin hij schildert, maar ook voor de thema’s die hij behandelt. Gilles werken (olieverf op linnen) zijn spannend en indrukwekkend.

Meestal schildert Gilles Capton beesten, vooral stieren en koeien. Maar ook de figuur van de man wordt gebruikt voor zijn terugkerende thema: de paradox tussen beschaving en rauwe natuur. De dieren brengen de kracht van de natuur tot uiting, dwingen respect af met hun fysieke kracht en lenigheid, en toch hebben zij een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de civilisatie van de mens.

Met de schilderijen van de manfiguren benadert Gilles juist deze paradox van beschaving tegenover natuur andersom. Hier gaat het om millennia van ontwikkeling van de civilisatie tegenover de kracht van de natuur. Zijn modellen dragen natuurlijke objecten als sieraden of kleding waarmee hij benadrukt dat natuur en civilisatie elkaars tegenpolen zijn, maar toch zo nauw verweven.

Ook het gebruik van claire/obscure benadrukt het contrast tussen civilisatie en natuur. De dieren of mannen lijken te baden in prachtig licht. Hierdoor ontsnappen zij aan de duisternis, de chaos waar de mens zich aan tracht te ontworstelen en te komen tot een ordelijke maatschappij met een begrip voor schoonheid.

Alleen al dat Gilles Capton de rauwe natuur schildert creëert een fascinerende contradictie. De techniek, het claire/obscure, de abstrahering van emoties is het ultieme contrast van natuur en civilisatie.

Gilles Capton (1961) is afgestudeerd aan de Académie des Beaux Arts in Orléans (fr). Zijn werken zijn vooral opgenomen in privé, en publieke collecties in Frankrijk. Zijn werken vinden inmiddels ook hun weg over de rest van de wereld.