Hans de Bruijn

Bruijn, Hans de

Oever Namiddag

 8.500,00

Bruijn, Hans de

Giverny

 5.750,00

Bruijn, Hans de

Blauwe Regen

 8.750,00

Bruijn, Hans de

Japanse Brug

 8.750,00

Bruijn, Hans de

Weeping Willow

 6.750,00

Bruijn, Hans de

Oever II

 6.250,00

Bruijn, Hans de

Rouen

 8.750,00

Bruijn, Hans de

Oever

 6.250,00

Bruijn, Hans de

Weeping Willow II

 6.000,00

Bruijn, Hans de

Waterspiegel II

 6.750,00

In zijn werk verwijst Hans de Bruijn  naar ontwikkelingen in de kunst. Met zijn schilderijen lijkt hij de tijd tussen verleden en heden te overbruggen door terug te grijpen naar onderwerpen die hij uit de kunstgeschiedenis haalt. Door zijn eigen manier van schilderen – ogenschijnlijk met groot gemak – met gebruik van heldere kleuren en vette uitbundige verfstreken, vervlecht hij iconische thema’s uit de kunstgeschiedenis in zijn werk. Hij laat de kijker beseffen dat wat uit het verleden komt deel vormt van ons heden. Dit wordt versterkt door zijn gebruik van perspectief waarbij de toeschouwer in verhouding wordt gezet tot het onderwerp van het schilderij.

Hans’ werk verraadt zijn liefde voor gebouwen, meubels maar ook kunstwerken die deel uitmaken van ons huidige cultuurbewustzijn. Hij schuwt het aansnijden van cultuurpolitieke thema’s niet. Door aan te geven hoe solide het verleden is, geeft Hans ons ook hoop voor de toekomst. Wat wij nu doen zal verouderen, maar zal betekenis behouden en daarmee onderdeel vormen van het heden op termijn.
Hans de Bruin (1959) studeerde aan de Rijksakademie in Amsterdam en aan de Koninklijke Akademie in Den Haag. Werken van Hans zijn getoond in musea en op toonaangevende kunstbeurzen.