fbpx

Showing all 5 results

sculptor

Pfaeltzer, Saskia

Staande Figuur

 5.200,00

Pfaeltzer, Saskia

Atleet I

 4.800,00

Pfaeltzer, Saskia

Sluierdans

 7.350,00

Pfaeltzer, Saskia

Spelend Paard I

 5.350,00

Pfaeltzer, Saskia

Tango I

 4.800,00