Home Galerie Kunstenaars Exposities Nieuws Specials Boeken Contact
 
 
Welkom
Advies
Contact


 
De Twee Pauwen 1989-2006
 
Kunstgalerie De Twee Pauwen werd in 1989 opgericht door Hanneke Besseling en Piet Bogaards. Gedurende de eerste tien jaar vonden de tentoonstellingen plaats in de Anna Paulownastraat, in de inspirerende nabijheid van het Vredespaleis. Vanaf het begin werd duidelijk gekozen voor hoogwaardige figuratieve kunst. Geen eenvoudige keuze, gezien het feit dat de museumdirecteuren, kunstkenners en recensenten zich in die dagen vooral richtten op abstracte kunst. Het zou nog jaren duren voor de heropleving van figuratieve kunst op gang kwam. De figuratieve kunst echter, is nooit weggeweest. Kunstenaars en collectioneurs van deze ‘bloedgroep' bleven elkaar vinden. De Twee Pauwen ontwikkelde een sterke positie op dit gebied. Enkele hoogtepunten:
 
In 1994 vond de internationale tentoonstelling ‘Au Clair de la Lune' -glas en zilver in dialoog- plaats. Ruim zestig glas- en zilverobjecten, in duo vervaardigd door negentien glas- en zilverkunstenaars, werden eerst in de galerie geëxposeerd en vervolgens in het Museum voor Sierkunst in Gent. ‘Au Clair de la Lune' werd geopend met een dialoog tussen de heren P.C.Ritsema van Eck, glascurator van het Rijksmuseum Amsterdam, en Bram Aardewerk, antiekhandelaar in Den Haag. Ter gelegenheid van de expositie publiceerde De Twee Pauwen de catalogus ‘Au Clair de la Lune', met een voorwoord van Lieven Daenens, directeur van het Museum voor Sierkunst in Gent.
 
In 1997 organiseerde De Twee Pauwen de tentoonstelling ‘Licht, Lucht en Water', in samenwerking met het Museum Panorama Mesdag . Deelnemers waren vijftien jonge kunstenaars, allen afkomstig van de Minerva Academie, Neerlands meest gerenommeerde academie voor figuratieve kunst. De collectie van zestig schilderijen was verdeeld over de galerie en Museum Panorama Mesdag. De tentoonstelling ging vergezeld van de catalogus ‘De Schilders van Minerva'.
 
In de zomer van 1998 had de galerie de eer om een beeldenexpositie te organiseren in de historische tuin van Museum Mesdag . De toren van het Vredespaleis vormde het indrukwekkende decor voor de tentoonstelling ‘Beelden van Formaat', met monumentale sculpturen in brons, steen en glas.
 
In het najaar van 1998 opende de auteur Koos van Zomeren de tentoonstelling ‘De Kust, de Zee, het Zien…' in Museum Panorama Mesdag . In dit museum presenteerden zeven jonge kunstenaars een persoonlijke impressie van ongerepte, Nederlandse kustlocaties. Voor hen een eervolle tentoonstelling, want hij vond plaats in het museum waar de Haagse School schilder Hendrik Willem Mesdag in 1881 zijn 1680 m2 grote panorama van de kust en het Scheveningse vissersdorp onderbracht.
 
Met een voorlezing uit zijn boek ‘Kraanvogels' opende oud-premier Mr.Dries van Agt in november 2000 de tentoonstelling ‘De Kleren van de Geisha' . De collectie schilderijen was meer dan een tentoonstelling. Het was een ‘statement' waarmee negen figuratieve schilders hun meesterschap demonstreerden in het uitdrukken van licht, stof en huid. Ter ere van hun compromisloze streven verscheen van deze tentoonstelling de catalogus ‘De Kleren van de Geisha', met de bijdrage ‘De stille vijver van perfectie' van Frans Jeursen, hoofdredacteur van Art-NL.
 
In november 2002 organiseerde de galerie de gedenkwaardige tentoonstelling ‘Prima Vista, portretten van Mini & Maxi', geschilderd door Poen de Wijs. Een van deze schilderijen, het monumentale ‘Komische Noten', werd geschonken aan de Koninklijke Schouwburg in Den Haag . De donatie, mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdragen van drie Haagse bedrijven, werd beschouwd als de voortzetting van een grote traditie. De collectie van de Koninklijke Schouwburg, die teruggaat tot het begin van de 19 de eeuw, omvat portretten van beroemde Nederlandse acteurs, vervaardigd door vooraanstaande Nederlandse schilders.
 
In december 2003 onthulde de Nederlandse ambassadeur in Italië, Jhr.R.H.Loudon, het beeld ‘Individu' van de Nederlandse beeldhouwer Joris Gaymans in de tuin van het Europees Universitair Instituut in Florence. Dit kunstwerk, geleverd door De Twee Pauwen, was een geschenk van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan dit instituut, welwillend aanvaard door de voorzitter van de High Council, Prof.Dr.R.J.in 't Veld.
 
Het hoogtepunt van 2005 vond in de zomer plaats, toen de galeriehouders van het Noordeinde Koningin Beatrix een sculptuur aanboden, ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum. Hare Majesteit werd een keuze geboden uit twaalf sculpturen, die tijdens de gehele zomer in de galeries te bezichtigen waren. Galerie De Twee Pauwen bracht het glasobject ‘Cradle of Life' in, vervaardigd door kunstenares Winnie Teschmacher. Ter gelegenheid van het evenement ‘Noordeinde in Beeld' concipieerde galerie De Twee Pauwen een catalogus met een overzicht van de galeries en de twaalf sculpturen, alsmede een artikel over de geschiedenis van het Paleis Noordeinde en de daarmee verbonden historische ontwikkeling van de kunst- en antiekstraat Noordeinde. Een tweede hoogtepunt beleefde de galerie in september 2005, met de introductie van de Russische meesterschilder Andrej Remnjov . Kunstmagazine Tableau Fine Arts besteedde ruime aandacht aan zijn eerste tentoonstelling in Nederland.
 
Sinds het jaar 2000 is de galerie gevestigd in het centrum van Den Haag, op de hoek van het Noordeinde en de Oranjestraat. Inmiddels vertegenwoordigt zij een keur van vooraanstaande schilders en beeldhouwers. De zoektocht naar kwaliteitskunstenaars blijft niet beperkt tot Nederland. Kunstgalerie De Twee Pauwen vertegenwoordigt exclusief voor Nederland gerenommeerde kunstenaars als Alessandro Papetti, Maria Gamundi en Rinaldo Bigi (Italië), Mauro Corda (Frankrijk), Jean-Claude Dresse (België), Ivan loubennikov, Olga Bulgakova, Alexander Sitnikov, Yuri Tsvetaev en Andrej Remnjev (Rusland), Andrej Zadorine, Ruslan Vashkevich en Igor Tishin (Wit-Rusland).
 
Deze kunstenaars, gepresenteerd in een prestigieus, monumentaal pand van vier verdiepingen, maken de Twee Pauwen tot de belangrijkste galerie voor figuratieve kunst in Den Haag. De galerie verwierf deze positie in de loop van haar vijftienjarig bestaan dankzij langdurige samenwerking met haar vaste kunstenaars. De Twee Pauwen heeft nooit gekozen voor de vluchtige sensatie in het brandpunt van de media. Zij richt zich op hedendaagse, figuratieve kunst die zijn waarde eerder in de toekomst zal bewijzen dan in de waan van de dag. En er is hoop voor de toekomst, gezien het groeiende aantal jonge, talentvolle kunstenaars dat kiest voor deze aanpak. Naast de (internationaal) gevestigde namen vertegenwoordigt De Twee Pauwen een nieuwe generatie van veelbelovende kunstenaars die – elk op hun eigen manier- een bijdrage leveren aan de tijdloze waarde van figuratieve schilder- en beeldhouwkunst.
 
 
 
Neem voor meer informatie contact op met De Twee Pauwen.
 
De Twee Pauwen op Facebook
 
De Twee Pauwen op LinkedIN

MedCapz © All rechten voorbehouden - De Twee Pauwen © 2018 - Home | Contact